Upit logaritamska funkcija, pronađeno natuknica: 6

logaritamska funkcija

logaritamska funkcija (znak loga x), funkcija realne varijable x oblika y = loga x (logaritam od x po ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

konforman

konforman (kasnolat. conformis: istoga oblika, nalik), koji zadržava oblik. U matematici, konformno ...

eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija (prema lat. exponere: izložiti; razložiti) (znak ax), funkcija realne varijable ...

graf funkcije

graf funkcije (grč. γραφή: opis), grafički prikaz toka i svojstva neke matematičke funkcije, zbog svoje ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...