Upit logaritamske tablice, pronađeno natuknica: 4

logaritamske tablice

logaritamske tablice, tablice s pomoću kojih se mogu odrediti približne vrijednosti logaritama brojeva. ...

Bürgi, Jobst

Bürgi [by'rgi], Jobst, švicarski matematičar (Lichtensteig, 28. II. 1552 – Kassel, 31. I. 1632). Živio ...

logaritmiranje

logaritmiranje, matematička operacija kojom se u odnosu na zadanu bazu a određuje logaritam nekoga broja ...

Vega, Jurij

Vega, Jurij, austrougarski barun, artiljerijski časnik i matematičar slovačkoga podrijetla (Zagorica, ...