Upit lokus kontrole, pronađeno natuknica: 1

lokus kontrole

lokus kontrole (lat. locus: mjesto i franc. contrôle: nadzor), opći naziv u psihologiji za doživljeni ...