Upit madrigal, pronađeno natuknica: 19

madrigal

madrigal (tal. madrigale), pjesnički i glazbeni oblik koji se njegovao u Italiji u XIV., XVI. i XVII. st. ...

amaterizam

amaterizam (franc. amateurisme, od amateur: ljubitelj), bavljenje kakvom djelatnošću – posebice športskom, ...

ars nova

ars nova [~ no'va] (lat.: nova umjetnost), od početka XX. st. naziv za razdoblje glazbene povijesti ...

Einstein, Alfred

Einstein [ại'nstain], Alfred, američki muzikolog i glazbeni kritičar njemačko-židovskoga podrijetla ...

frottola

frottola [frɔ't:ola] (tal.). 1. U književnosti, vrsta talijanske srednjovjekovne strofe izgrađene na ...

glazba

glazba, znanje i vještina, odnosno umjetnost vremenske organizacije zvuka; umjetnost kombiniranja zvukova ...

Izabela I.

Izabela I. (zvana Katolička ili Kastiljska), kraljica Kastilje i Aragona od 1474 (Madrigal de las Altas ...

kontrapunkt

kontrapunkt (srednjovj. lat. punctum contra punctum: točka protiv točke, tj. nota protiv note), tehnika ...

Luis de León, fray

Luis de León [luịs δe leɔ'n], fray, španjolski humanist, mistik, pjesnik i pisac (Belmonte, Castilla, ...

Monteverdi, Claudio

Monteverdi [~ve'~], Claudio, talijanski skladatelj (Cremona, 15. V. 1567 – Venecija, 29. XI. 1643). ...

(1)  2