Upit magnetizacija, pronađeno natuknica: 6

magnetizacija

magnetizacija (znak M), vektorska fizikalna veličina kojom se opisuje razlika između jakosti magnetskoga ...

anizotropija

anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija), osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva ...

antiferomagnetizam

antiferomagnetizam (anti- + fero- + magnetizam), način magnetskoga uređenja krutine, pri čemu su magnetski ...

divovski magnetootpor

divovski magnetootpor (gigantski magnetootpor, također GMR, od engl. giant magnetoresistance), pojava ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

magnetska mjerenja

magnetska mjerenja, mjerenja magnetskih veličina, od kojih su najznačajnije: magnetski tok, magnetska ...