Upit magnetska deklinacija, pronađeno natuknica: 4

magnetska deklinacija

magnetska deklinacija (znak D), kut u horizontalnoj ravnini uz Zemljinu površinu između magnetskog i ...

izogone

izogone (izo- + -gon1), izolinije koje na zemljopisnoj karti spajaju mjesta jednakih vrijednosti magnetske ...

pol

pol (od lat. polus < grč. πόλος: os, stožer), istaknuti položaj, točka koja miruje tijekom vrtnje, istaknuto ...

inklinacija

inklinacija (latinski inclinatio: naginjanje). 1. Općenito: kut između neke ravnine i neke referentne ...