Upit magnetska permeabilnost vakuuma, pronađeno natuknica: 6

magnetska permeabilnost vakuuma

magnetska permeabilnost vakuuma (magnetska konstanta) (znak μ0), prirodna konstanta magnetske permeabilnosti ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Biot-Savartov zakon

Biot-Savartov zakon [bjo sava:'ʀ~] (Laplaceov zakon [lapla's~]), fizikalni zakon koji opisuje vezu između ...

permeabilnost

permeabilnost (prema kasnolat. permeabilis: koji propušta), propusnost, propustljivost (npr. membrana). ...

magnetska permeabilnost

magnetska permeabilnost (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari, količnik ...

relativna magnetska permeabilnost

relativna magnetska permeabilnost (znak μr), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari ...