Upit magnetski monopol, pronađeno natuknica: 2

magnetski monopol

magnetski monopol, odvojeni magnetski pol, magnetski ekvivalent električnom naboju, hipotetička čestica ...

pol

pol (od lat. polus < grč. πόλος: os, stožer), istaknuti položaj, točka koja miruje tijekom vrtnje, istaknuto ...