Upit magnetski napon, pronađeno natuknica: 6

magnetski napon

magnetski napon (znak Um), fizikalna veličina koja opisuje jakost magnetskoga polja uzduž neke krivulje; ...

elektrodinamičko djelovanje

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

magnetofon

magnetofon (magnet + -fon), uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka s pomoću magnetske vrpce (→  magnetski ...

magnetski zapis

magnetski zapis, temeljni način pohranjivanja zvukovnih, slikovnih ili računalnih informacija na feromagnetski ...

transformator

transformator (prema lat. transformare: preobraziti, pretvoriti), električni uređaj bez pokretnih dijelova ...