Upit magnetski tok, pronađeno natuknica: 9

magnetski tok

magnetski tok (znak Φ), fizikalna veličina koja opisuje magnetsku indukciju kroz dvodimenzijsku plohu, ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su ...

magnetska mjerenja

magnetska mjerenja, mjerenja magnetskih veličina, od kojih su najznačajnije: magnetski tok, magnetska ...

magnetski krug

magnetski krug, zatvoreni magnetski tok u elektromagnetskim napravama i uređajima ili u onima sa stalnim ...

magnetski zapis

magnetski zapis, temeljni način pohranjivanja zvukovnih, slikovnih ili računalnih informacija na feromagnetski ...

veber

veber (po W. Weberu; weber) (znak Wb), mjerna jedinica magnetskoga toka, izvedena SI-jedinica. Definiran ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...