Upit magnezij, pronađeno natuknica: 47

magnezij

magnezij (srednjovj. lat. magnesia, prema imenu maloazijskog grada Magnesia ad Sipylum), simbol Mg (lat. ...

aerolit

aerolit (aero‑ + ‑lit), kameni meteorit, sastava slična nekim Zemljinim stijenama, no s više metala. ...

autizam

autizam (njem. Autismus, prema grč. αὐτός: sam, glavom), težak doživotni poremećaj što ga karakterizira ...

bioanorganska kemija

bioanorganska kemija ili anorganska biokemija, znanost o funkciji anorganskih iona, posebice iona metala, ...

bioelementi

bioelementi (bio- + element), kemijski elementi od kojih su izgrađena živa bića. U sastavu organskih ...

biološko kruženje elemenata

biološko kruženje elemenata, kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje ...

Black, Joseph

Black [blæk], Joseph, škotski fizičar, kemičar i liječnik (Bordeaux, 16. IV. 1728 – Edinburgh, 6. XII. 1799). ...

Bunsen, Robert Wilhelm

Bunsen [bu'nzən], Robert Wilhelm, njemački kemičar i fizičar (Göttingen, 31. III. 1811 – Heidelberg, ...

Davy, Humphry

Davy [dẹi'vi], Humphry, engleski kemičar i izumitelj (Penzance, Cornwall, 17. XII. 1778 – Ženeva, 29. V. 1829). ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

(1)  2  3  4  5