Upit malnutricija, pronađeno natuknica: 2

malnutricija

malnutricija (lat. malus: loš + nutrire: hraniti), poremećaj hranjenja koji dovodi do manjka esencijalnih ...

malapsorpcija

malapsorpcija (lat. malus: loš, zao + apsorpcija), nedovoljna apsorpcija hranjivih tvari (bjelančevina, ...