Upit mega-, pronađeno natuknica: 5

mega-

mega- (prema grč. μέγας: velik). 1. Predmetak (znak M) za tvorbu naziva višekratnika decimalnih mjernih ...

binarni predmetak

binarni ili kvazidecimalni predmetak, uobičajeni naziv i pripadni znak s određenom vrijednošću od 2n, ...

Catinelli, Miroslav

Catinelli [katine'li], Miroslav, hrvatski arhitekt (Karlovac, 5. X. 1934). Diplomirao na Arhitektonskom ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

M

M. 1. Osamnaesto slovo hrvatske latinice i dvanaesto latinske, za sonant /m/, silabičkoga imena em. ...