Upit mens sana in corpore sano, pronađeno natuknica: 1

mens sana in corpore sano

mens sana in corpore sano [~ sa:'na ~ ko'rpore sa:'no:] (lat.), zdrav duh u zdravu tijelu; izraz kojim ...