Upit meristemi, pronađeno natuknica: 5

meristemi

meristemi (prema grč. μεριστός: razdijeljen) ili tvorna tkiva (tvorna staničja), biljna tkiva građena ...

giberelini

giberelini, grupa biljnih hormona koje karakterizira prsten kemijskog spoja gibana u molekuli. Ime su ...

rast

rast. 1. U biologiji, povećanje volumena i tjelesne mase jedinke u cjelini, ali i pojedinih njezinih ...

tkivo

tkivo ili staničje, sklop strukturno i funkcijski istovrsnih ili približno jednakih stanica i međustanične ...

zametak

zametak, razvojni stadij nekog organizma nakon oplodnje, u kojem obično završava diferencijacija organa ...