Upit metali, pronađeno natuknica: 87

metali

metali (lat. metallum < grč. μέταλλον: rudnik; ruda), elementarne tvari koje se odlikuju nizom karakterističnih ...

alkalijski metali

alkalijski metali, kemijski elementi 1. skupine periodnog sustava s najjače izraženim metalnim svojstvima ...

piroforni metali

piroforni metali (prema grč. πυρφόρος: vatronoša), metalni prašci s vrlo malim česticama i vrlo velikom ...

platinski metali

platinski metali, skupina metala koja obuhvaća platinu i metale koji se u prirodi uz nju redovito nalaze, ...

tvrdi metali

tvrdi metali, tehnički materijali koji se odlikuju velikom tvrdoćom, osobito na visokim temperaturama, ...

zemnoalkalijski metali

zemnoalkalijski metali, kemijski elementi 2. skupine periodnoga sustava elemenata (berilij, magnezij, ...

acetilen

acetilen (acet- + grč. ὕλη: drvo, tvar) (etin), najjednostavniji alkin, CH ≡ CH, plin lakši od zraka. ...

aktivacijska analiza

aktivacijska analiza, analitička tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje kemijskog sastava ...

alati

alati (tur. alât < arap. mn. ālāt, jed. āla), oruđa za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, ...

analitički sud

analitički sud, u filozofiji, sud kod kojega predikat kazuje nešto što je već sadržano u pojmu subjekta ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9