Upit metan, pronađeno natuknica: 36

metan

metan (met[il] + [alk]an), najjednostavniji ugljikovodik, CH4, prvi član homolognoga niza alkana, po ...

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su ...

alternativni izvori energije

alternativni izvori energije, sunčana energija dobivena izravnom pretvorbom, energija vjetra, morskih ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

biorazgradljivost

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne ...

biotehnologija

biotehnologija (bio- + tehnologija). 1. Znanost o biološkim procesima koji se primjenjuju za proizvodnju ...

destilacijski plinovi

destilacijski plinovi, gorivi plinovi koji nastaju pri suhoj destilaciji čvrstih goriva (ugljena i drveta). ...

dim

dim, proizvod izgaranja organskih tvari, višefazni sustav (aerosol) od čvrstih čestica ili kapljica ...

emisija

emisija (lat. emissio). 1. Izdavanje, odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova emisija ...

(1)  2  3  4