Upit metar, pronađeno natuknica: 75

metar

metar (prema grč. μέτρον: mjera). 1. Mjerna jedinica duljine (znak m), osnovna jedinica SI. Prvotno ...

četvorni metar

četvorni ili kvadratni metar (znak m2), mjerna jedinica ploštine, definirana kvadratom sa stranicama ...

kubični metar

kubični metar →  kubni metar ...

kubni metar

kubni metar (kubični metar; znak m3), mjerna jedinica obujma, izvedena jedinica SI. Određen je kockom ...

kvadratni metar

kvadratni metar →  četvorni metar ...

normirani kubni metar

normirani (normalni, normni) kubni metar (znakovi nm3, Nm3 i dr.), stara, netočno nazvana i označavana ...

prostorni metar

prostorni metar (nenormirani znak prm), stara mjerna jedinica obujma naslaganih ili nasutih sastavnica; ...

amper

amper (po André-Marieu Ampèreu) (znak A), mjerna jedinica električne struje, osnovna jedinica SI, određena ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Borda, Jean Charles de

Borda [bɔʀda'], Jean Charles de (zvan le Chevalier de Borda), francuski fizičar, matematičar i geodet ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8