Upit metoda, pronađeno natuknica: 679

metoda

metoda (grčki μέϑοδος: put istraživanja, način, postupak), planiran ili unaprijed smišljen postupak ...

metoda brojenja kutija

metoda brojenja kutija, način određivanja necjelobrojnih dimenzija fraktala. Tako određena fraktalna ...

metoda najmanjih kvadrata

metoda najmanjih kvadrata, metoda za obradbu eksperimentalnih podataka s elementima numeričke matematike ...

reprezentativna metoda

reprezentativna metoda (metoda uzoraka), statistička metoda procjene svojstava nekoga statističkoga ...

aksiomatska metoda

aksiomatska metoda, metoda konstruiranja aksiomatskoga sustava; način uspostave znanstvene teorije (npr. ...

Astrupova metoda

Astrupova metoda, laboratorijska mikrometoda za određivanje acidobaznog stanja krvi, nazvana po danskom ...

Bobathova metoda

Bobathova metoda [b61595u'bæϑ~], sustav kinezioterapijskih postupaka u rehabilitaciji osoba s oštećenjem ...

Družba Sv. Ćirila i Metoda za Istru

Družba Sv. Ćirila i Metoda za Istru, hrvatska kulturno-prosvjetna udruga za podizanje i uzdržavanje ...

Kabatova metoda

Kabatova metoda, poseban sustav kineziterapije, tj. medicinskih vježbi za rehabilitaciju osoba s oštećenjem ...

Knaus-Oginova metoda

Knaus-Oginova metoda (po njemačkom ginekologu Hermannu Knausu, 1892–1970., i japanskom ginekologu Kiusaku ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|