Upit mikologija, pronađeno natuknica: 3

mikologija

mikologija (miko- + -logija), grana biologije koja se bavi proučavanjem gljiva. Glavne su discipline ...

botanika

botanika ili fitologija (grč. βοτανıϰή [τέχνη]: biljarstvo; fito- + -logija), biol. znanost koja se ...

gljive

gljive (Fungi, Mycota, Mycophyta), jedno od 6 carstava živoga svijeta. U tradicionalnoj biol. klasifikaciji ...