Upit mina, pronađeno natuknica: 59

mina (vojne znanosti)

mina (franc. mine), eksplozivno oružje koje se sastoji od hermetički zatvorene posude s eksplozivom ...

mina (metrologija)

mina (lat. < grč. μν8118), antička mjerna jedinica mase, iznosila je 1/60 ili 1/50 talenta; približne je ...

Mina al-Ahmadi

Mina al-Ahmadi (arapski Mīnā’ al-Aḥmadī), glavni naftni terminal Kuvajta na sjeverozapadnoj obali Perzijskoga ...

Mina y Espoz, Francisco

Mina y Espoz [mi'na i espo'ϑ], Francisco, španjolski general (Idocín, 17. VI. 1781 – Barcelona, 24. XII. 1836). ...

Mina, Francisco Javier

Mina [mi'na], Francisco Javier (nadimak el Mozo), španjolski revolucionar (Otano, 1. VII. 1789 – kraj ...

akustička podvodna mina

akustička podvodna mina, vrsta nekontaktne podvodne mine koja se aktivira djelovanjem šumova brodskih ...

čistač mina

čistač mina, mehanički priključak koji se pričvršćuje na tenk, a služi za izradbu prolaza kroz minska ...

bazuka

bazuka (engl. bazooka, prema imenu vrste trombona < pučki amer. engl. bazoo: trublja), popularni naziv ...

bojni otrovi

bojni otrovi, otrovne tvari koje se u ratu rabe za uništavanje ili onesposobljivanje ljudi, životinja ...

Casa da India

Casa da India [ka'zɐ δɐ ῖ'diɐ] (port.: Indijska kuća), portugalsko kolonijalno tijelo (osnovano u XV. st. ...

(1)  2  3  4  5  6