Upit ministarstvo, pronađeno natuknica: 71

ministarstvo

ministarstvo, tijelo državne uprave koje obavlja poslove u jednom ili više upravnih područja; vodi ga ...

Adenauer, Konrad Hermann Joseph

Adenauer [a:'dənauəɹ], Konrad Hermann Joseph, njemački političar i državnik (Köln, 5. I. 1876 – Bad ...

admiralitet

admiralitet (njem. Admiralität, prema Admiral), savjetodavno tijelo u ratnoj mornarici nekih pomorskih ...

Alcatraz

Alcatraz [æ'lkətræz], otok u zaljevu San Francisco. Otkrio ga je 1755. španjolski poručnik Juan Manuel ...

AT&T

AT&T (akronim od engl. American Telephone and Telegraph Corporation [əme'rikən te'ləfoun ən te'ligræf ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Azevedo, Francisco de Paula Ramos de

Azevedo [ɐzəve'δu], Francisco de Paula Ramos de, brazilski arhitekt (São Paulo, 8. XII. 1851 – Guarujá, ...

Bach, Vjekoslav

Bach [bah], Vjekoslav, hrvatski publicist i političar (Rujevac, 1845 – klanac Ljupča kraj Plaškog, 11. X. 1871). ...

Barone, Enrico

Barone [~ro:'~], Enrico, talijanski ekonomist (Napulj, 22. XII. 1859 – Rim, 14. V. 1924). Profesor političke ...

Bernays, Edward

Bernays [bə:'ɹneiz], Edward, američki stručnjak za odnose s javnošću (Beč, 22. XI. 1891 – Cambridge, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8