Upit mitoza, pronađeno natuknica: 10

mitoza

mitoza (prema grč. μίτος: nit), dioba stanične jezgre. Njome se nasljedna tvar raspodjeljuje na dvije ...

brazdanje

brazdanje, segmentacija, proces (niz mitoza) kojim se oplođeno, odnosno aktivirano jaje dijeli u više ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

indeks

indeks (lat. index: pokazatelj; znak; popis). 1. Popis, kazalo, sadržaj. Sustavno, najčešće abecednim ...

jezgra, stanična

jezgra, stanična (lat. nucleus, grč. ϰάρυον), organel promjera oko 5 μm, tipičan za eukariotske stanice. ...

kronobiologija

kronobiologija (krono- + biologija) (bioritmika), dio biologije koji istražuje mehanizme biološke strukture ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

proliferacija

proliferacija (franc. prolifération, prema prolifère: koji se množi, od lat. proles: potomstvo + ferre: ...

spermatogeneza

spermatogeneza (spermato- + -geneza), proces razvoja spermija u životinja i čovjeka. Spermatogeneza ...

stanica

stanica, osnovna građevna, funkcionalna i reprodukcijska jedinica života; najniža organizacijska razina ...

(1)