Upit mjerenje, pronađeno natuknica: 333

mjerenje

mjerenje, određivanje vrijednosti neke mjerne veličine tj. određivanje broja koji pokazuje koliko puta ...

daljinsko mjerenje

daljinsko mjerenje ili telemetrija, mjerenje pri kojem je osjetnik na mjernome mjestu odvojen, a često ...

aerodinamička vaga

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

akcelerometar

akcelerometar (lat. acceler[are]: ubrzati + -metar), uređaj za mjerenje akceleracije tijela u navigaciji, ...

altazimut

altazimut (lat. altus: visok + azimut), teleskop ili optički mjerni instrument s azimutskom montažom ...

Ampère, André-Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André-Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

ampermetar

ampermetar (amper + -metar), instrument za mjerenje jakosti električne struje. Ampermetri s pomičnom ...

anemometar

anemometar (anemo- + -metar) (vjetromjer), sprava za mjerenje brzine vjetra, odnosno brzine strujanja ...

aneroid

aneroid (a1- + grč. νηρός: mokar + -id), instrument za mjerenje atmosferskog tlaka. Izumio ga je francuski ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|