Upit mjernički stol, pronađeno natuknica: 1

mjernički stol

mjernički stol, stari instrument za terestričku izmjeru i izradbu topografskih karata i planova. Sastojao ...