Upit mod, pronađeno natuknica: 8

mod

mod (engl. mode < lat. modus: mjera), vrijednost veličine (obilježja) što ga ima najveći broj elemenata ...

aritmetička sredina

aritmetička sredina (prosjek) (znak A ili x), srednja vrijednost koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti ...

Collett, Camilla

Collett [kɔ'lət], Camilla, norveška književnica (Kristiansand, 23. I. 1813 – Kristiania, danas Oslo, ...

Knudsen, Jakob Christian

Knudsen [knu'sən], Jakob Christian, danski književnik (Rødding, 14. IX. 1858 – Birkerød, 21. I. 1917). ...

kongruencija

kongruencija (lat. congruentia: podudaranje). 1. Gramatički odnos među članovima sintaktičkih jedinica ...

normalna raspodjela

normalna raspodjela (Gaussova distribucija, normalna distribucija, normalna razdioba), statistička teoretska ...

reprezentativna metoda

reprezentativna metoda (metoda uzoraka), statistička metoda procjene svojstava nekoga statističkoga ...

valovod

valovod, električni vod za provođenje elektromagnetske energije na visokim frekvencijama. Za provođenje ...