Upit modul elastičnosti, pronađeno natuknica: 17

modul elastičnosti

modul elastičnosti (Youngov modul) (znak E), fizikalna veličina koja opisuje koliko se izduljena elastična ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

Hookeov zakon

Hookeov zakon [huk~] (po Robertu Hookeu), fizikalni zakon koji opisuje ovisnost promjene oblika čvrstoga ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, 28. III. 1749 ...

modul

modul (lat. modulus: mjera, jedinica mjere). 1. Shema prema kojoj se strukturiraju (redaju, organiziraju) ...

nanotehnika

nanotehnika (nanotehnologija) (grč. ν8118νος ili νάννος: patuljak + tehnika), skup disciplina koje se bave ...

poli(vinil-klorid)

poli(vinil-klorid) (poli- + vinil + klorid) (PVC), plastomerni materijal koji se dobiva radikalskom ...

polietilen

polietilen (poli- + etilen) (PE), plastomerni materijal s najvećom proizvodnjom (više od 70 · 106 t/god.) ...

(1)  2