Upit molibden, pronađeno natuknica: 25

molibden

molibden (klas. lat. molybdaena < grč. μoλύβδαινα: olovni sjajnik < μόλυβδoς: olovo, jer se mineral ...

British Columbia

British Columbia [bri'tiš kəlʌ'mbiə] (naš stariji naziv Britanska Kolumbija), pokrajina u zapadnoj Kanadi; ...

Burjatija

Burjatija (Бурятия), republika u sastavu Rusije; obuhvaća 351 300 km2 s 972 658 st. (2010). Leži u jugoistočnom ...

Colorado (država)

Colorado [kʌləræ'dou], savezna država na zapadu središnjega dijela SAD-a; 269 605 km2 s 5 029 196 st. ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

Hakasija

Hakasija (ruski i hakaški Хaкaсия), republika u južnom dijelu Sibira, Rusija; 61 900 km2, 532 319 st. ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

kataliza

kataliza (grč. ϰατάλυσıς: razrješenje, razlaganje). 1. U glosematici, postupak s pomoću kojega se sintagmatski ...

kermeti

kermeti (kratica od ker[amika] i met[al]), složeni (kompozitni) tehnički materijali, sastoje se od keramičke ...

(1)  2  3