Upit moment inercije, pronađeno natuknica: 10

moment inercije

moment inercije (moment tromosti) (znak I), fizikalna veličina koja opisuje inerciju čestice ili krutoga ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

I

I. 1. Trinaesto slovo hrvatske abecede, a deveto latinske, za prednji samoglasnik /i/. Kao i svim slovima ...

molekularne rotacije

molekularne rotacije, kružna gibanja molekula plina koje imaju stalni električni dipolni moment. Način ...

moment

moment (lat. momentum). 1. Trenutak, čas; prigoda; okolnost. 2. U fizici, električni dipolni moment, ...

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

torzija

torzija (kasnolat. torsio: uvrtanje, uvijanje). 1. U mehanici, opterećenje tijela kada oko neke njegove ...

Cavendishov pokus

Cavendishov pokus [kæ'vəndiš~], pokus kojim je Henry Cavendish izmjerio (1797–98) gravitacijsku konstantu, ...

giroskop

giroskop (žiroskop) (grč. γῦρος: krug ili γυρός: okrugao, zaobljen + -skop), instrument kojemu je glavni ...

moment sile

moment sile (zakretni moment) (znak M), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzrok kutne akceleracije; ...

(1)