Upit monoteizam, pronađeno natuknica: 16

monoteizam

monoteizam (mono- + grč. ϑεός: bog), religijsko i filozofsko naučavanje po kojem postoji samo jedan ...

Aton (religija)

Aton (egip.: Sunčeva ploča, Sunce), bog Sunca u starom Egiptu. Faraon Amenofis IV., nazvan Ehnaton (oko ...

behaizam

behaizam ili bahaizam (prema arap. bahā’: slava, sjaj), moderni religijski pokret u islamu; razvio se ...

Bog

Bog (grč. ϑεός, theós, lat. Deus, sanskrt. bhagas, semitski El, Elohim, hebr. Jahve, arap. Allah), sveto, ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

kršćanstvo

kršćanstvo (grč. χρıστıανıσμός, lat. christianismus), monoteistička svjetska religija, obuhvaća brojne ...

mazdaizam

mazdaizam (staroiranski mazdayasna: poklonik Mazde), iranska predislamistička dualistička religija kojoj ...

mormoni

mormoni (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana), ...

Muhamed

Muhamed (arap. Muḥammad: slavljen, hvaljen; puno arapsko ime Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ‘Abd Allāh), ...

(1)  2