Upit motiv, pronađeno natuknica: 373

motiv

motiv (kasnolat. motivus: koji pokreće). 1. Svaka pobuda koja čovjekovo ponašanje usmjerava prema određenom ...

Abraham

Abraham (hebrejski preko grčkoga Ἀβραάμ), biblijski lik (rano II. tisućljeće pr. Kr.), prvi židovski ...

Abšalom

Abšalom (hebrejski: otac je mir), biblijski lik, sin kralja Davida i kćeri gešurskoga kralja (2 Sam ...

Adam (religija)

Adam (hebrejski ‘ādām: čovjek, možda < ‘adāmāh: zemlja, tj.: zemljani), opće ime za čovjeka ili ljudski ...

Adonis (religija)

Adonis (grčki Ἄδωνıς, Ádōnis, od zapadnosemitskoga ’adōnī: moj Gospodin; latinski Adonis), u grčkoj ...

Afrodita

Afrodita (grčki Ἀφροδίτη, Aphrodítē, latinski Aphrodita i Aphrodite), grčka božica ženske ljepote, zaljubljenosti ...

Agrippa von Nettesheim, Heinrich

Agrippa von Nettesheim [agri'pa fɔn ne'təshaim], Heinrich, njemački liječnik i filozof (Köln, 14. IX. 1486 ...

Aheloj (religija)

Aheloj (grčki Ἀχελῷoς, Akhelō͂ios, latinski Achelous), u grčkoj mitologiji riječni bog poistovjećen ...

Ahilej (religija)

Ahilej ili Ahil (grčki Ἀχıλλεύς, Akhilleús: mučitelj svojih četa, mikenski a-ki-re-u, etrurski Achle, ...

akant

akant (grčki ἄϰανϑα: trn, bodlja). 1. U grčkoj umjetnosti, stilizirani oblik akantova lista čest je ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|