Upit nabla operator, pronađeno natuknica: 7

nabla operator

nabla operator (engleski nabla < grčki νάβλα: vrsta harfe + operator) (Hamiltonov operator) (znak ∇), ...

Hamilton, William Rowan

Hamilton [hæ'miltən], William Rowan, irski matematičar i fizičar (Dublin, 4. VIII. 1805 – Dunsik, 2. IX. 1865). ...

operator

operator (kasnolat.: radnik, izvršitelj, od lat. operari: raditi, djelovati). 1. U matematici, matematička ...

Schrödingerova jednadžba

Schrödingerova jednadžba [šrø:'diŋgəɹ~], temeljna jednadžba kvantne mehanike rješavanjem koje se predviđa ...

skalarno polje

skalarno polje, područje prostora u kojem svakoj točki odgovara potpuno određena vrijednost neke skalarne ...

vektorsko polje

vektorsko polje, vektorska funkcija kojoj su skalarne komponente skalarna polja, npr. u pravokutnome ...

Laplaceov operator

Laplaceov operator [lapla's~] (znak Δ) (po Pierreu Simonu de Laplaceu), linearni diferencijalni vektorski ...