Upit nacija, pronađeno natuknica: 74

nacija

nacija (lat. natio: rod, pleme, narod), društvena zajednica koja se temelji na: a) uvjerenju svojih ...

ASEAN

ASEAN (akronim od engleski Association of Southeast Asian Nations: Savez država jugoistočne Azije), ...

Povelja Ujedinjenih nacija

Povelja Ujedinjenih nacija, višestrani međunar. ugovor i istodobno konstitutivni akt Ujedinjenih nacija. ...

Amin, Samir

Amin [ami:’n], Samir, egipatski ekonomist i socijalni teoretičar (Kairo, 4. IX. 1931 – Pariz, 12. VIII. 2018). ...

austroslavizam

austroslavizam, politički program koji opstanak cjelovite Habsburške Monarhije gaji kao interes Slavena ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

Bakarić, Vladimir

Bakarić, Vladimir, hrvatski političar (Velika Gorica, 8. III. 1912 – Zagreb, 16. I. 1983). Završio 1935. ...

Balibar, Etienne

Balibar [baliba:'ʀ], Etienne, francuski filozof (Avallon, 23. IV. 1942). Intelektualno se formirao na ...

Bandunška konferencija

Bandunška konferencija, sastanak predstavnika azijskih i afričkih država, održan 18–24. IV. 1955. u ...

Bhabha, Homi K.

Bhabha [bα:'bα:], Homi K., američki književni teoretičar indijskog podrijetla (Bombay, 1949). Jedan ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8