Upit nacionalizam, pronađeno natuknica: 51

nacionalizam

nacionalizam (njem. Nationalismus < franc. nationalisme), ideja i polit. pokret u modernoj epohi koji ...

Acton, John Emerich

Acton [æ'ktən], John Emerich, britanski povjesničar (Napulj, 10. I. 1834 – Tegernsee, Bavarska, 19. VI. 1902). ...

Aleksievič, Svjatlana

Aleksievič [al’eks’e'vič], Svjatlana (ruski Svetlana Aleksandrovna Aleksievič), bjeloruska književnica ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

antisemitizam

antisemitizam (njem. Antisemitismus), neprijateljski stav prema Židovima. Uvriježio se isključivo u ...

Babić, Goran

Babić, Goran, hrvatski književnik (Vis, 18. X. 1944). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1968. ...

Bjelanović, Sava

Bjelanović, Sava (Savo), političar i publicist (Đevrske, 15. X. 1850 – Zadar, 2. III. 1897). Studirao ...

Buć, Stjepan

Buć, Stjepan, hrvatski političar i publicist (Orašac kraj Dubrovnika, 7. III. 1888 – München, 8. IV. 1975). ...

etnija

etnija (franc. ethnie: narod, pleme, prema grč. ἔϑνος: rod, pleme, puk), sociološki termin koji se odnosi ...

Gálvez, Manuel

Gálvez [ga'lβes], Manuel, argentinski književnik (Paraná, 18. VII. 1882 – Buenos Aires, 14. X. 1962). ...

(1)  2  3  4  5  6