Upit navigacija, pronađeno natuknica: 18

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...

loran

loran (skr. od engl. Long Range Navigation: navigacija velikog dometa) →  radionavigacija ...

aeronavigacija

aeronavigacija (aero- + navigacija), zrakoplovna ili zračna navigacija. ...

balisaža

balisaža (franc. balisage), sustav uređenja pomorskog plovidbenog puta obilježavanjem opasnih područja ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

inercijski navigacijski sustav

inercijski navigacijski sustav, elektronički navigacijski sustav koji neprekidnim praćenjem promjena ...

Knežević, Marin

Knežević, Marin, hrvatski pomorski pedagog i pisac (Anaconda, SAD, 2. IX. 1901 – Dubrovnik, 17. IX. 1981). ...

međuplanetarne letjelice

međuplanetarne letjelice, svemirske letjelice namijenjene istraživanju Sunčeva sustava izvan Zemljine ...

nautika

nautika (prema grč. ναυτιϰὴ [τέχνη]: brodarsko umijeće). 1. Rekreativna plovidba i druge vještine i ...

plovidba

plovidba, brodarenje, smisleno kretanje po moru i pod morem te unutrašnjim vodama; u širem smislu navigacija ...

(1)  2