Upit neoimpresionizam, pronađeno natuknica: 4

neoimpresionizam

neoimpresionizam (neo + impresionizam), slikarski smjer koji se 1880-ih razvio u Francuskoj (začetnik ...

moderna likovna umjetnost

moderna likovna umjetnost, slikarstvo, kiparstvo, grafika i arhitektura karakteristični za XX. st., ...

poentilizam

poentilizam (francuski pointillisme, prema point: točka), slikanje točkicama. U tehnici slikanja, postupak ...

Seurat, Georges

Seurat [sœʀa'], Georges, francuski slikar (Pariz, 2. XII. 1859 – Pariz, 29. III. 1891). Pohađao parišku ...