Upit nestorijanizam, pronađeno natuknica: 10

nestorijanizam

nestorijanizam, teološko naučavanje →  Nestorija, carigradskoga patrijarha (V. st.). Prema tom naučavanju, ...

Antiohija (Turska)

Antiohija (grčki Ἀντıόχεıα, Antiókheia), antički grad na Orontu, za Seleukida glavni grad Sirije; danas ...

Celestin I., sv.

Celestin I., sv., papa od 422. do 432; progonio heretičke sljedbe nestorijanizam i pelagijanizam u ranoj ...

hereza

hereza (grč. αἵρεσıς: zauzeće; izbor, naklonost), općenito, naučavanje, pogled ili odnos različit od ...

ikonoklazam

ikonoklazam (ikono- + grč. ϰλάσıς: razbijanje). 1. U crkvenoj povijesti, struja koja se (730–843) radikalno ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

konfesija

konfesija (crkv. lat. confessio: priznanje, ispovijed), ukupnost normi i načela vjerske zajednice; vjeroispovijest. ...

kršćanstvo

kršćanstvo (grč. χρıστıανıσμός, lat. christianismus), monoteistička svjetska religija, obuhvaća brojne ...

Nestorijanska crkva

Nestorijanska crkva, istočnokršćanska samostalna crkva koja u naučavanju slijedi nestorijanizam. Osnovali ...

Tulsīdās

Tulsīdās [~si:'da:s], indijski pjesnik (?, oko 1532 – ?, oko 1623). O njegovu životu zna se tek iz mnogih ...

(1)