Upit neutralni element, pronađeno natuknica: 8

neutralni element

neutralni element (znak e), u matematici, element neutralan (ne mijenja druge elemente) prema nekoj ...

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

grupa

grupa (franc. groupe: skupina, hrpa; skup, ili njem. Gruppe). 1. Skupina predmeta, životinja, ljudi, ...

jedinica

jedinica. 1. Postojan, nedjeljiv ili nepromjenljiv element neke množine, nekog skupa. 2. U matematici, ...

monoid

monoid (mono- + -id), jedna od najjednostavnijih algebarskih struktura: skup na kojem je zadana asocijativna ...

nulvektor

nulvektor (znak 0), vektor kojemu se početak (hvatište) i završetak podudaraju; njegova je duljina (modul) ...

polje

polje. 1. Obrađena površina. 2. U međunarodnoj geografskoj terminologiji, naziv za prostranu i plitku ...

tijelo

tijelo (lat. corpus). 1. U biologiji: a) čovječji, životinjski ili biljni organizam; b) glavni dio ...