Upit neutronska difrakcija, pronađeno natuknica: 1

neutronska difrakcija

neutronska difrakcija, pojava reflektiranja neutrona od nekih kristalnih ravnina pri prolasku kroz kristal, ...