Upit neutronsko zračenje, pronađeno natuknica: 5

neutronsko zračenje

neutronsko zračenje, tok brzih neutrona kojima se prema jednadžbi Louisa Victora de Broglia pridjeljuju ...

ionizirajuće zračenje

ionizirajuće zračenje, fotonsko (elektromagnetsko) ili čestično (korpuskulno) zračenje koje koje ima ...

nuklearno gorivo

nuklearno gorivo, tvar koja se upotrebljava u fisijskim nuklearnim reaktorima kao izvor nuklearne energije ...

zračenje

zračenje, prijenos energije elektromagnetskim valovima ili snopovima subatomskih čestica koje se usmjereno ...

modifikacijski faktor

modifikacijski faktor (težinski faktor) (znak Wr), korigirajući broj kojim se podrobnije opisuje učinak ...