Upit nihilizam, pronađeno natuknica: 16

nihilizam

nihilizam (prema lat. nihil: ništa), u filozofiji, oblik svijesti koja niječe svaku mogućnost apsolutnoga ...

amor fati

amor fati [a'~ fa:'ti:] (latinski: ljubav prema usudu, prema dosuđenomu), u F. Nietzschea, krajnje stanje ...

Bernhard, Thomas

Bernhard [bε'rnhart], Thomas, austrijski romanopisac i dramatičar (Kloster kraj Heerlena, Nizozemska, ...

Dard, Frédéric

Dard [da:ʀ], Frédéric, francuski romanopisac (Bourgoin-Jallieu, 29. VI. 1921 – Bonnefontaine, Švicarska, ...

Duchamp, Marcel

Duchamp [dyš8118'], Marcel, francuski slikar i crtač (Blainville-Crevon kraj Rouena, 28. VII. 1887 – Neuilly-sur-Seine, ...

Dukovski, Dejan

Dukovski, Dejan, makedonski književnik (Skoplje, 25. IV. 1969). Diplomirao na Fakultetu dramskih umjetnosti ...

Goethe, Johann Wolfgang

Goethe [gø:'tə], Johann Wolfgang, njemački književnik i mislilac (Frankfurt na Majni, 28. VIII. 1749 ...

kiparstvo

kiparstvo (skulptura, plastika), grana likovne umjetnosti, likovno izražavanje trodimenzionalnim oblicima ...

napredak

napredak ili progres (lat. progressus: napredovanje), kretanje od lošijega na bolje, sazrijevanje, porast, ...

nirvana

nirvana (sanskrt. nirvāṇa: bežudnja, bestrašće, utrnuće, od nir: bez i vān ili vā: puhati). 1. U brahmanizmu, ...

(1)  2