Upit nitrogenaze, pronađeno natuknica: 1

nitrogenaze

nitrogenaze (prema novolat. nitrogenium: dušik), enzimi koji kataliziraju redukciju atmosferskoga dušika ...