Upit njihalo, pronađeno natuknica: 15

njihalo

njihalo, tijelo koje se njiše oko ravnotežnoga položaja. Njihanje mogu izazvati gravitacijska sila, ...

balističko njihalo

balističko njihalo, uređaj za određivanje brzine balističkih projektila, npr. puščanoga zrna. Najčešće ...

Foucaultovo njihalo

Foucaultovo njihalo [fukọ'~] (po Léonu Foucaultu), jedan od velikih pokusa u fizici koji zorno dokazuje ...

bat

bat. 1. Palica, štap, batina, tučak u zvonu, njihalo. 2. Prastara hrvatska riječ za oruđe (malj, kijača) ...

Cotton, Aimé

Cotton [kɔt61533'], Aimé, francuski fizičar (Bourg-en-Bresse, 9. X. 1869 – Sèvres, 16. IV. 1951). Doktorirao ...

Eco, Umberto

Eco [ε:'ko], Umberto, talijanski književnik i teoretičar (Alessandria, 5. I. 1932 – Milano, 19. II. 2016). ...

Foucault, Léon

Foucault [fukọ'], Léon, francuski fizičar (Pariz, 18. IX. 1819 – Pariz, 11. II. 1868). Pokazao je da ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

Harrison, John

Harrison [hæ'risən], John, engleski urar (Foulby, 24. III. 1693 – London, 24. III. 1776). Izradio prototip ...

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

(1)  2