Upit normala, pronađeno natuknica: 3

normala

normala (prema normalan), u geometriji, okomica, svaki pravac koji je okomit na drugi pravac ili ravninu. ...

evoluta

evoluta i evolventa (prema lat. evolvere: odmatati), dvije ravninske krivulje (L i L1) koje nastaju ...

geografske koordinate

geografske koordinate, veličine koje određuju položaj točke na Zemljinoj površini. Geografske koordinate ...