Upit normalna raspodjela, pronađeno natuknica: 5

normalna raspodjela

normalna raspodjela (Gaussova distribucija, normalna distribucija, normalna razdioba), statistička teoretska ...

distribucija

distribucija (lat. distributio). 1. Podjela, razdioba; raspoređenost. 2. U statistici, matematički ...

Moivre, Abraham de

Moivre [mwa:vʀ], Abraham de, francuski matematičar (Vitry-le-François, 26. V. 1667 – London, 27. XI. 1754). ...

statistika

statistika (njem. Statistik, prema lat. status: stanje), grana primijenjene matematike koja se bavi ...

t-raspodjela

t-raspodjela (Studentova raspodjela, t-distribucija), kontinuirana raspodjela slučajne varijable kojom ...