Upit novi realizam, pronađeno natuknica: 51

novi realizam

novi realizam, skup pojava u likovnoj umjetnosti 1960-ih, nastalih kao reakcija na apstraktne težnje ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Gvatemala

Gvatemala (República de Guatemala), država u sjevernom dijelu Srednje Amerike, između Meksika (duljina ...

Klein, Yves

Klein [kl63338], Yves, francuski slikar i eksperimentalni umjetnik (Nica, 28. IV. 1928 – Pariz, 6. VI. 1962). ...

moderna likovna umjetnost

moderna likovna umjetnost, slikarstvo, kiparstvo, grafika i arhitektura karakteristični za XX. st., ...

Montague, William Pepperell

Montague [mɔ:'ntəgju:], William Pepperell, američki filozof (Chelsea, Massachusetts, 24. XI. 1873 – ...

Perry, Ralph Barton

Perry [pe'ri], Ralph Barton, američki filozof (Poultney, 3. VII. 1876 – Cambridge, Massachusetts, 22. I. 1957). ...

ready-made

ready-made [redimẹi'd] (engleski), naziv za gotov industrijski proizvod svakodnevne uporabe koji se ...

realizam

realizam (prema realan). 1. U filozofiji, tumačenje i promatranje svijeta i života usmjereno na stvarne, ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

(1)  2  3  4  5  6