Upit nuklearna energija, pronađeno natuknica: 21

nuklearna energija

nuklearna energija (atomska energija), energija koja se oslobađa ili troši u spontanim (→  radioaktivnost) ...

baterija

baterija (franc. batterie). 1. U elektrotehnici, spoj (obično serijski) dvaju ili više istosmjernih ...

defekt mase

defekt mase, gubitak mase prilikom prelaska fizikalnoga sustava u niže energijsko stanje zbog emisije ...

energija vezanja

energija vezanja (znak Ev ili EB), energija potrebna da se cjelina, npr. kristal, molekula ili jezgra ...

Organizacija zemalja izvoznica nafte

Organizacija zemalja izvoznica nafte (engleski Organization of the Petroleum Exporting Countries, akronim ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

djelotvornost

djelotvornost (iskoristivost, učinkovitost, korisnost) (znak η), fizikalna veličina koja opisuje energijsko ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

energetski izvori

energetski izvori, prirodne tvari i pojave koje se uz primjereno tehničko rješenje i ekonomičnost mogu ...

(1)  2  3