Upit nuklearni reaktor, pronađeno natuknica: 11

nuklearni reaktor

nuklearni reaktor, uređaj u kojem se zbiva kontrolirana lančana nuklearna reakcija. Svi današnji reaktori ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

Bombay

Bombay ([bo'mbaj], engl. izgovor [bɔmbẹi']) (na marathskome jeziku Mumbai [mu'm~]), glavni grad države ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

fisija

fisija (latinski fissio: cijepanje), lančana reakcija diobe atomske jezgre pogođene neutronom na dva ...

lančana reakcija

lančana reakcija. 1. U fizici, samoodrživi slijed nuklearnih reakcija pokrenut pojedinačnim nuklearnim ...

nuklearna elektrana

nuklearna elektrana, elektrana u kojoj se toplinska energija proizvedena u nuklearnom reaktoru kontroliranom ...

Perrin, Francis

Perrin [pεʀ63338'], Francis, francuski fizičar (Pariz, 17. VII. 1901 – Pariz, 6. VII. 1992). Sin Jeana Perrina. ...

Szilárd, Leó

Szilárd (američki engleski [si'lα:ɹd], madžarski [si'la:rd]), Leó, američki fizičar madžarskoga podrijetla ...

nuklearna energija

nuklearna energija (atomska energija), energija koja se oslobađa ili troši u spontanim (→  radioaktivnost) ...

(1)  2