Upit nuklearno oružje, pronađeno natuknica: 15

nuklearno oružje

nuklearno oružje, oružje za masovno uništavanje s razarajućim djelovanjem za koje se koristi energija ...

fisija

fisija (latinski fissio: cijepanje), lančana reakcija diobe atomske jezgre pogođene neutronom na dva ...

Kina

Kina (Zhonghua Renmin Gongheguo; Narodna Republika Kina), država u istočnoj i sr. Aziji, po površini ...

Kissinger, Henry Alfred

Kissinger [ki'sin62721əɹ], Henry Alfred, američki politolog, državnik i diplomat (Fürth, Njemačka, 27. V. 1923). ...

Međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja

Međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja (engleski International Campaign to Abolish Nuclear ...

New Mexico

New Mexico [nju: me'ksikou], savezna država u jugozapadnome dijelu SAD-a; 314 925 km2, 2 059 179 st. ...

nuklearni reaktor

nuklearni reaktor, uređaj u kojem se zbiva kontrolirana lančana nuklearna reakcija. Svi današnji reaktori ...

oružje

oružje, predmet, naprava, uređaj ili dr. sredstvo koje služi za ubijanje, onesposobljavanje ili razaranje ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

razarač

razarač, brz višenamjenski ratni brod za borbu protiv ratnih i trgovačkih brodova, podmornica, zrakoplova, ...

(1)  2