Upit nukleinske kiseline, pronađeno natuknica: 30

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...

biokemija

biokemija (bio- + kemija), osnovna prirodna znanost koja se bavi molekularnim strukturama i procesima ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

biopolimeri

biopolimeri (bio- + polimeri), biološke makromolekule, tvari bitne u strukturi i funkciji svakoga živog ...

centralna dogma

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija ...

denaturiranje

denaturiranje (franc. dénaturer, od de- + lat. natura: narav). 1. U prehrambenoj tehnologiji, dodavanje ...

genofor

genofor (geno- + -for) (bakterijski kromosom), jednostavna molekula nukleinske kiseline u bakterija ...

glikozidi

glikozidi (glukoza + -id), skupina organskih spojeva raširenih u biljkama i životinjama, a sastoje se ...

Hershey, Alfred Day

Hershey [hə:'ɹši], Alfred Day, američki biolog (Lansing, Michigan, 4. XII. 1908 – Syosset, New York, ...

heterociklički spojevi

heterociklički spojevi (hetero- + cikličan), organski kemijski spojevi s cikličkom strukturom molekula, ...

(1)  2  3